For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript.

Thickness Gage

Đồng hồ đo độ dày là một trợ thủ đáng tin cậy trong việc đo lường độ dày của các vật liệu đa dạng, phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Từ việc kiểm tra độ dày của các bề mặt phẳng, cong, cho đến việc... Read more đo lớp sơn hay kiểm tra sự mòn của vật liệu, nó đã có đóng góp không nhỏ trong nhiều lĩnh vực, từ sản xuất đến kiểm tra chất lượng.
Apply your mail to get promotion information