Vì sao Đồng hồ vạn năng Kyoritsu K1009 luôn bị cháy hàng

expected string or bytes-like object