Phạt tới 170 triệu đồng khi vi phạm quy định độ rung

expected string or bytes-like object