Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Extech 42560

expected string or bytes-like object