Máy đo độ ẩm là gì và cách tính ra sao

expected string or bytes-like object