TRAY TO CUU CUVET AFTER DISCOVERING HANNA HI740216

Khay làm mát ống nghiệm HI740216 có thể chứa đến 25 ống nghiệm có đường kính 16 mm. Khi được kết hợp với 

Máy phá mẫu COD HI839800, khay làm nguội ống nghiệm rất hiệu quả trong quá trình phá mẫu và đo COD

  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment