Bộ Kiểm Tra Clo Dư, HANNA HI38018 ( 200 lần đo )

Hãng sản xuất : HANNA

Model :

HI38018 là một bộ kiểm tra hóa học sử dụng phương pháp DPD để đo clo tự do trong thang đo trung bình và thấp. Một bộ HI38018 được cung cấp đầy đủ với thuốc thử và các thiết bị cần thiết để thực hiện khoảng 200 phép đo.

Thông số kỹ thuật

Thang đo : 0.00 to 0.70 mg/L (ppm); 0.0 to 3.5 mg/L (ppm)

Độ phân giải : 0.02 mg/L (0.00 to 0.70 mg/L range), 0.1 mg/L (0.0 to 3.5 mg/L range)

Phương pháp : DPD

Số phép đo : 200

Loại CTK : Đĩa soi màu

Khối lượng : 647 g

Cung cấp gồm : HI38018 cung cấp kèm thuốc thử clo dư HI93701-0 (200 gói), bột khoáng khử ion, đĩa soi màu, 

ống thủy tinh và nắp (2) và pipet nhựa 3 mL 

  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment