Hanna HI38000 Sulfate Test Set, 100 times

Model: Hi38000
Hãng sản xuất: Hanna

Thang đo

20 đến 30 mg/L (ppm) SO₄²⁻; 30 đến 100 mg/L (ppm) SO₄²⁻

Độ phân giải

5 mg/L (20 đến 30 mg/L); 10 mg/L (thang đo 30 đến 100 mg/L)

Phương pháp

bari clorua

Số lần đo

100

Cung cấp gồm

HI38000 cung cấp kèm 100 gói thuốc thử A, 53g thuốc thử B, 10mL tác nhân tạo phức, ống thủy tinh 50mL, cốc nhựa 50mL, muỗng và pipet nhựa 3 mL 

  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment