Hanna HI1332B PH electrode (0 - 13 PH)

 • Manufacturer:HANNA
  Model: HI1332B
  Origin: Rumani
  Guarantee: 6 Month
 • 170,719 Kyat
 •  Call for best price

   Hanoi city: (024) 35.381.269

   Danang city: (0236) 374.77.11

   HCM city: (028) 38.119.636

Dải đo : 0 - 13 PH

Sensor nhiệt : Không tích hợp 

Áp suất : 0.1 bar

Dung dịch điện phân : KCL 3.5M

Vật liệu : nhựa PEI 

Đầu kết nối : BNC

 • Quality Engagement
 • Easy change and return
 • Delivery Avaliable
 • Favorable payment