Hanna HI1332B PH electrode (0 - 13 PH)

Dải đo : 0 - 13 PH

Sensor nhiệt : Không tích hợp 

Áp suất : 0.1 bar

Dung dịch điện phân : KCL 3.5M

Vật liệu : nhựa PEI 

Đầu kết nối : BNC

  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment