Electrostatic eliminator Repair Service

Sửa chữa thiết bị khử tĩnh điện (Ion) , Sua chua thiet bi khu tinh dien(Ion)