EMC and EMI Tester Inspection Service

Kiểm định thiết bị thử nghiệm , đo từ trường EMC và EMI, kiem dinh thiet bi thu nghiem, do tu truong emc và emi