IC Programmer, Tester Inspection Service

Kiểm định Bộ nạp, kiểm tra IC đa năng, kiem dinh bo nap, kiem tra iC da nang