Solar Simulation Test Chamber Calibration Service

Hiệu chuẩn buồng thử mô phỏng năng lượng mặt trời, hieu chuan buong thu mo phong nang luong mat troi