Cách đo dễ dàng với Máy đo khoảng cách Bosh

expected string or bytes-like object